image1 image2 image3 image4 image5

Η ιδανική φροντίδα ξεκινάει εδώ

ιπποκρατης

ey αρχ. ελλ. επίρρημα, η ενέργεια του έχει σχέση με την έννοια του καλού.

iasis αρχ. ελλ. παράγωγο του ρήματος ιάομαι-θεραπεύω.
 

Η ιδανική φροντίδα ξεκινάει εδώ

 
Το ΕΥίασις είναι ένα πρότυπο και σύγχρονο κέντρο Ωτορινολαρυγγολογίας, Νευροωτολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής-Τραχήλου, εξειδικευμένο Ιατρείο Ολιστικού Ιατρικού Βελονισμού, Βελονισμού με LaserNeedle, ενηλίκων και παίδων.

Το επιστημονικό μας προσωπικό, για την εφαρμογή των νέων μεθόδων διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης, έχει εκπαιδευτεί στα πιο σύγχρονα Ιατρικά κέντρα και πανεπιστήμια, όπως το Medical University of Witwatersrand, Medical University of Graz Austria, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονισμού Acuscience, με παράλληλες μετεκπαιδεύσεις, εργασίες και workshops.

Στο ΕΥίασις λειτουργεί πλήρες και υπερσύχρονο Εργαστήριο Ακοής, Όσφρησης, Γεύσης, Φωνής, Κατάποσης, Μονάδα ενδοσκόπησης, Τμήμα ελέγχου αλλεργίας.

Το Ιατρείο ΕΥίασις, διαθέτει ιατρικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, για την ανάλυση σύστασης σώµατος, λιπώδους µάζας, µυϊκής µάζας, κατανοµής υγρών, καθώς και υπολογισµό βασικού µεταβολισµού.

Στο ΕΥίασις, σύμφωνα με την απόφαση (574/Α4/1191/21-2-1980) (Υ7/οικ./4270/25-6-96) του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ελληνικού κράτους- λειτουργεί κέντρο ιατρικού βελονισμού, ολιστικής κινεζικής ιατρικής.

Το Ελληνικό κράτος δέχεται τον Ιατρικό Βελονισμό ως μέθοδο θεραπείας με την προϋπόθεση ότι για να είναι ασφαλής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδική εκπαίδευση και διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή του.

Με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, θεωρείται ρητά παράβαση του νόμου, η άσκηση του βελονισμού από άτομα που δεν διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
Το Ιατρικό Κέντρο ΕΥίασις απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού κάθε ηλικίας. Δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και κατανόηση του προβλήματος, για την θεραπεία και την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του κάθε ασθενούς.

Στόχος μας η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διαβίωσης και μακροβιότητας του ατόμου.

Στο ΕΥίασις σας προσφέρουμε το πλήρες φάσμα Νευροωτολογικών, Ωτορινολαρυγγολογικών εξετάσεων και επεμβάσεων σε ενήλικες και παιδια:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ


Ωτο-ενδοσκόπηση και video-καταγραφή
Ακοολογικός έλεγχος (τονικό και ομιλητικό ακοόγραμμα)
Έλεγχος μέσου ωτός (Τυμπανόγραμμα)
Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών αναβολέα
Μικροσκόπηση αυτιών

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)


Τυμπανοπλαστική
Παρακέντηση τυμπάνου
Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια)
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών
Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ/ΙΛΙΓΓΟΥ


Δοκιμασίες ιλίγγου
Έλεγχος εμβοών
Έλεγχος Ζάλης – Ισορροπίας
Έλεγχος Λαβυρινθικής λειτουργίας
Ίλιγγος. Το σύστημα της ισορροπίας και η αίσθηση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ


Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
Έλεγχος για σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
Έλεγχος Οσφρητικής και Γευστικής λειτουργίας
Έλεγχος ρινικής αλλεργίας με δοκιμασίες νυγμού (SkinPrickTest – Δερματικές δοκιμασίες νυγμού)

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ (ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)


Πλαστική ρινικού διαφράγματος, Πλαστική ρινός
Αποκατάσταση υπερτροφίας ρινικών κογχών με χρήση Υπερήχων- Κογχοπλαστικής
Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων
Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΛΑΡΥΓΓΑ


Ενδοσκόπηση Λάρυγγα και video-καταγραφή με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο
Video-στροβοσκόπιση Λάρυγγα
Εξέταση στρεπτόκοκκου-Strep Test

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ


Αμυγδαλεκτομή
Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος και αποστημάτων τραχήλου και φάρυγγα
Αδενοτομή (κρεατάκια)
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγα
Χειρουργική αποκατάσταση Διαταραχών Ύπνου-Ροχαλητού-Συνδρόμου-Υπνικής Απνοιας
Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων γλώσσας και στοματικής κοιλότητας

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΑ


Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών (Φωνοχειρουργική)
Μικροχειρουργική αφαίρεση πολυπόδων-κομβίων-λευκοπλακίας
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ


Ωτο-ενδοσκόπηση με παιδιατρικό ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα με παιδιατρικό άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ


Αμυγδαλεκτομή
Αδενοτομή (κρεατάκια)
Παρακέντηση τυμπάνου
Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια)
Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης
Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων στόματος-φάρυγγα-λάρυγγα
Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους
Χειρουργική αφαίρεση κύστης-συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου

Ιατρείο Ιατρικού Βελονισμού Ενηλίκων και Παίδων


Ωτοβελονισμός
Ηλεκτροβελονισμός
Κοιλιακός Βελονισμός
Φωτοβιολογία της Low Level Laser Therapy

Ιατρικός Βελονισμός με LaserNeedle


Στο ΕΥίασις σύμφωνα με την απόφαση (574/Α4/1191/21-2-1980) (Υ7/οικ./4270/25-6-96) του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ελληνικού κράτους, λειτουργεί κέντρο ιατρικού βελονισμού.
Φωτοβιολογία της Low Level Laser Therapy