image1 image2 image3 image4 image5

Ίλιγγος. Το σύστημα της ισορροπίας και η αίσθηση

Η ισορροπία καθορίζεται από ένα πολύπλοκο συνδυασμό πληροφοριών που εισρέουν στον εγκέφαλο, από

  • τα μάτια,
  • τις αρθρώσεις (ιδιοδεκτικότητα), και
  • το λαβύρινθο (εσωτερικό αυτί).

Η αίσθηση της ισορροπίας εξαρτάται από τις φυσιολογικές η όχι αλληλεπιδράσεις:

-Του λαβυρίνθου, ο οποίος καταγράφει την κατεύθυνση της κίνησης όπως στροφή, εμπρός-πίσω, δεξιά-αριστερά, επάνω-κάτω.

-Των οφθαλμών που καταγράφουν τη θέση του σώματος στο χώρο καθώς και την κατε

ύθυνση της κίνησης.

-Των υποδοχέων πίεσης του δέρματος που ευρίσκονται στα πόδια και ενημερώνουν για το ποιο μέρος του σώματος είναι προς τα κάτω και ακουμπά στο έδαφος.

-Των αισθητικών υποδοχέων στους μύες, τις αρθρώσεις, και την σπονδυλική στήλη, που ενημερώνουν ποια μέρη του σώματος κινούνται

Της παρεγκεφαλίδας και του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τα υπόλοιπα τμήματα και ρυθμίζει την μεταξύ τους συνεργασία.

 

Όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα όπως σε περίπτωση βλάβης, αυτό γίνεται αντιληπτό σαν ίλιγγος (ψευδαίσθηση ότι εμείς ή τα αντικείμενα περιστρέφονται ή κινούνται).

Διαβάστε Περισσότερα