image1 image2 image3 image4 image5

Φωτοβιολογία της Low Level Laser Therapy

H εφαρμογή του Low Level Laser Therapy (LLLT) ή ΕΥ-laser, δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως Βiostimulation ή photobiomodulation.

laser

Διαβάστε Περισσότερα