image1 image2 image3 image4 image5

Φωτοβιολογία της Low Level Laser Therapy

H εφαρμογή του Low Level Laser Therapy (LLLT) ή ΕΥ-laser, δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως Βiostimulation ή photobiomodulation.

laser

Διαβάστε Περισσότερα

Το σύστημα της ισορροπίας, η αίσθηση, και ο ίλιγγος

Η ισορροπία καθορίζεται από ένα πολύπλοκο συνδυασμό πληροφοριών που εισρέουν στον εγκέφαλο, από…

Διαβάστε Περισσότερα

Διαβάστε Περισσότερα

Ίλιγγος. Το σύστημα της ισορροπίας και η αίσθηση

Η ισορροπία καθορίζεται από ένα πολύπλοκο συνδυασμό πληροφοριών που εισρέουν στον εγκέφαλο, από

  • τα μάτια,
  • τις αρθρώσεις (ιδιοδεκτικότητα), και
  • το λαβύρινθο (εσωτερικό αυτί).

Η αίσθηση της ισορροπίας εξαρτάται από τις φυσιολογικές η όχι αλληλεπιδράσεις:

-Του λαβυρίνθου, ο οποίος καταγράφει την κατεύθυνση της κίνησης όπως στροφή, εμπρός-πίσω, δεξιά-αριστερά, επάνω-κάτω.

-Των οφθαλμών που καταγράφουν τη θέση του σώματος στο χώρο καθώς και την κατε

ύθυνση της κίνησης.

-Των υποδοχέων πίεσης του δέρματος που ευρίσκονται στα πόδια και ενημερώνουν για το ποιο μέρος του σώματος είναι προς τα κάτω και ακουμπά στο έδαφος.

-Των αισθητικών υποδοχέων στους μύες, τις αρθρώσεις, και την σπονδυλική στήλη, που ενημερώνουν ποια μέρη του σώματος κινούνται

Της παρεγκεφαλίδας και του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τα υπόλοιπα τμήματα και ρυθμίζει την μεταξύ τους συνεργασία.

 

Όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα όπως σε περίπτωση βλάβης, αυτό γίνεται αντιληπτό σαν ίλιγγος (ψευδαίσθηση ότι εμείς ή τα αντικείμενα περιστρέφονται ή κινούνται).

Διαβάστε Περισσότερα

Μικροσκόπηση αυτιών

Το εξεταστικό μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των αυτιών με μεγάλη μεγέθυνση, ώστε να γίνονται ορατές βλάβες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι ή με το απλό φορητό ωτοσκόπιο. Αυξάνεται σημαντικά η διαγνωστική ακρίβεια και διευκολύνει την παρακολούθηση των παθήσεων του έξω ακουστικού πόρου, του τυμπανικού υμένα και του μέσου ωτός.

Με το μικροσκόπιο και τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, γίνεται με ανώδυνο, ασφαλή και γρήγορο τρόπο η αφαίρεση της κυψελίδος (κερί) για καθαρισμό των αυτιών όπως και η παρακέντηση του τυμπανικού υμένα και η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.
ELEGXOS AYTIA

Διαβάστε Περισσότερα