image1 image2 image3 image4 image5


Μικροσκόπηση αυτιών


Το εξεταστικό μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των αυτιών με μεγάλη μεγέθυνση, ώστε να γίνονται ορατές βλάβες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι ή με το απλό φορητό ωτοσκόπιο. Αυξάνεται σημαντικά η διαγνωστική ακρίβεια και διευκολύνει την παρακολούθηση των παθήσεων του έξω ακουστικού πόρου, του τυμπανικού υμένα και του μέσου ωτός.

Με το μικροσκόπιο και τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, γίνεται με ανώδυνο, ασφαλή και γρήγορο τρόπο η αφαίρεση της κυψελίδος (κερί) για καθαρισμό των αυτιών όπως και η παρακέντηση του τυμπανικού υμένα και η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.
ELEGXOS AYTIA