image1 image2 image3 image4 image5


Στο ΕΥίασις σύμφωνα με την απόφαση (574/Α4/1191/21-2-1980) (Υ7/οικ./4270/25-6-96) του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ελληνικού κράτους, λειτουργεί κέντρο ιατρικού βελονισμού.