image1 image2 image3 image4 image5

Βελονισμός με LaserNeedle
 


 
O βελονισμός με LaserNeedle (LLLT) είναι η εφαρμογή των αρχών του βελονισμού με την χρήση της ειδικής συσκευής LaserNeedle.
Είναι μια εντελώς ανώδυνη θεραπεία βελονισμού, χωρίς παρενέργειες και κατάλληλη για παιδιά.
 
Το LaserΝeedle είναι μια νέα μέθοδος για μια απολύτως ανώδυνη θεραπεία. Οπτικές ίνες δημιουργούν μια ισοδύναμη βελόνα που επιτρέπει, λόγω της οπτικής πυκνότητας ισχύος της, τη διέγερση μέχρι και 10 σημείων, υπό την έννοια του παραδοσιακού βελονισμού.
 
Το LaserNeedle είναι μια μέθοδος κατάλληλη στη θεραπεία των παθήσεων που ενδείκνυται ο ιατρικός βελονισμός.
 
Το LaserNeedle εκπέμπουν ειδικό φως το οποίο επιδρά άμεσα σε συγκεκριμένους υποδοχείς του κυττάρου και διεγείρει τον καλούμενο κυτταρικό μεταβολισμό. Αυτή η δράση επιταχύνει τον ρυθμό επούλωσης του οργανισμού μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αποκατάστασης που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούνταν.
 
Η εφαρμογή LasenΝeedle μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη μέθοδο ή σε συνδυασμό με τον Ιατρικό βελονισμό για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
  
Βιβλιογραφία
• Attia AM, Ibrahim FA, Abd El-Latif NA, Aziz SW, Elwan AM, Abdel Aziz AA, Elgendy A, Elgengehy FT. Therapeutic antioxidant and anti-inflammatory effects of laser acupuncture on patients with rheumatoid arthritis. Lasers Surg Med. 2016 Jul;48(5):490-7.
• de Oliveira RF, de Freitas PM. Laser therapy on points of acupuncture on nerve repair. Neural Regen Res. 2016 Apr.
• Dabbous OA, Mostafa YM, El Noamany HA, El Shennawy SA, El Bagoury MA. Laser acupuncture as an adjunctive therapy for spastic cerebral palsy in children. Lasers Med Sci. 2016 Aug.
• Tseng CC, Tseng A, Tseng J, Chang CH. Effect of Laser Acupuncture on Anthropometric Measurements and Appetite Sensations in Obese Subjects. Evid Based Complement Alternat Med. 2016.
  

 
Φωτοβιολογία της Low Level Laser Therapy
 
H εφαρμογή του Low Level Laser Therapy (LLLT) ή Εndolaser, δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως Βiostimulation ή photobiomodulation.

  

Αυτό έχει ως αποτελέσμα να:
• Επισκευάζει το DNA των κυττάρων
• Ενεργοποιεί τα μιτοχόνδρια
• Αυξάνει την παραγωγή του κολλαγόνου
• Αυξάνει την σταθερότητα της κυτταρικής μεμβράνης
• Αυξάνει την βατότητα των τριχοειδών
• Έχει αντιοξειδωτική δράση
• Βελτιώνει την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος

 

Μηχανισμοί υπεύθυνοι για την Δράση του LaserNeedle

Ποιοι μηχανισμοί βρίσκονται πίσω από ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα; Πώς γίνεται αυτό;
 
Tα Low-Level laser που χρησιμοποιούνται στον βελονισμό για θεραπευτικούς σκοπούς, προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις, μέσω της απορρόφησης των ακτίνων laser από τους ιστούς. Επειδή έχουν μια άκρως τονωτική επίδραση στα κύτταρα και στους ιστούς, ονομάζονται και biostimulating laser (βιοτονωτικά laser).
 
Δεν έχουν θερμική αντίδραση και είναι απολύτως ασφαλή.
 
Η δράση των θεραπευτικών laser συντελείται σε κυτταρικό ή και ενδοκυτταρικό επίπεδο γι’αυτό και οι συνέπειές της δεν είναι άμεσα ορατές ή αντιληπτές από τον ασθενή. Τις περισσότερες μάλιστα φορές μεσολαβεί ένα διάστημα αρκετών ωρών ή και ημερών για να εμφανιστούν πλήρως τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
 
Πολύ απλά θα έλεγε κανείς ότι, η είσοδος μιας δέσμης φωτός στο σώμα, με τις ιδιότητες του laser, φορτίζει με ενέργεια τους μηχανισμούς δράσης του οργανισμού με φυσικό επακόλουθο την δραστηριοποίησή του, ώστε να θεραπευθεί εκ των έσωθεν.
 
Σήμερα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιώντας θεραπευτικά laser, ανεβάζουμε εμφανώς την ενέργεια των κυττάρων του σώματος.
 
Ο μηχανισμός αυτοθεραπείας του οργανισμού λειτουργεί καλύτερα, τοξικές ουσίες αποβάλλονται από το σώμα σε μεγαλύτερη κλίμακα όπως και η κυκλοφορία του αίματος στον οργανικό ιστό που έχει υποστεί τη θεραπεία δέχεται θετικά θεραπευτικά ερεθίσματα. Επίσης εξασφαλίζεται η τόσο σημαντική για την ελαστικότητα του δέρματος σύνθεση των δραστικών ουσιών.
  
Βιβλιογραφία
• Marcos RL, Arnold G, Magnenet V, Rahouadj R, Magdalou J, Lopes-Martins RÁ. Biomechanical and biochemical protective effect of low-level laser therapy for Achilles tendinitis. J Mech Behav Biomed Mater. 2014 Jan.
• Moskvin SV, Konchugova TV. The rationale for the application of laserophoresis of biologically active compounds. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2012.
• Holden PK, Li C, Da Costa V, Sun CH, Bryant SV, Gardiner DM, Wong BJ The effects of laser irradiation of cartilage on chondrocyte gene expression and the collagen matrix. Lasers Surg Med. 2009 Sep.
  
Εξωτερική Εφαρμογή LaserNeedle

 

Η θεραπευτική αξία του laser αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Πολλοί ερευνητές ιατροί απέδειξαν μέχρι το έτος 1967 τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητές του.
Οι πρώτες ανακοινώσεις για τα θεραπευτικά αποτελέσματα του laser και η κλινική ειδησεογραφία ανέφερε τότε ότι το φως έχει διεγερτικά αποτελέσματα τόσο στον κυτταρικό πληθυσμό όσο και στους ιστούς που το απορροφούν. Αυτό το αποτέλεσμα ονομάσθηκε «βιολογική διέγερση του laser».
 
Η εξωτερική εφαρμογή του LaserNeedle-LLLT, χρησιμοποιεί το ιδιαίτερα εστιασµένο φως με αποτέλεσμα να οδηγεί σε διαφορετικά βάθυ διείσδυσης των ιστών.

 
Η εξωτερική εφαρμογή με LaserNeedle οδηγεί σε biostimulation και επανόρθωση των µορίων του σώματος χωρίς οποιαδήποτε παρενέργεια.
  
Βιβλιογραφία
• Kwon K, Son T, Lee KJ, Jung B. Enhancement of light propagation depth in skin: cross-validation of mathematical modeling methods. Lasers Med Sci. 2009.
• Sommer AP, Mester AR, Trelles MA . Tuning the mitochondrial rotary motor with light. Ann Transl Med. 2015.
• Allardyce CS, Bays R, Thévenaz N. Light in Medicine: The Interplay of Chemistry and Light. Chimia (Aarau). 2015.
• Xu Y, Lin Y, Gao S. Study on the selection of laser wavelengths in the intravascular low-level laser irradiation therapy. Lasers Med Sci. 2015.
  
Αφθώδης Ουλοστοματίτιδα και LaserNeedle

 

Η αφθώδης ουλοστοματίτιδα είναι αρκετά διαδεδομένη και προσβάλλει όλες τις ηλικίες. Παρουσιάζεται με την εμφάνιση ελκωτικών βλαβών του στόματος και είναι αγνώστου αιτιολογίας. Πιστεύεται ότι προσβάλλει το γενικό πληθυσμό σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 2-66% παγκοσμίως.
 
Κλινική εικόνα
 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν μικρές κοινές άφθες οι οποίες επουλώνονται μέσα σε 10-14 ημέρες χωρίς να καταλείπουν ουλή. Οι αφθώδεις αυτές βλάβες αναπτύσσονται συνηθέστερα στο βλεννογόνο των χειλέων, της παρειάς και στην κάτω επιφάνεια της γλώσσας. Το μέγεθος των ελκώσεων ποικίλει.
 
Θεραπεία
 
Η θεραπεία συνίσταται στη λήψη υδαρούς διατροφής για την αποφυγή της αφυδάτωσης, τόνωση της άμυνας του οργανισμού και αποφυγή ερεθιστικών αντισηπτικών διαλυμάτων. Με τη λήψη αντιικών σκευασμάτων και κορτικοστεροειδών, συστηματικά από το στόμα η ίαση επέρχεται σε 7-10 ημέρες.
 


 
Ανακούφιση από τα συμπτώματα και γρηγορότερη επούλωση της αφθώδους ουλοστοματίτιδας μπορεί να προσφέρει σε ικανοποιητικό βάθμο η τοπική χρήση του LaserNeedle. Δίχως πόνο επιτυγχάνεται ίαση της βλάβης.
 
Βιβλιογραφία
• Jijin MJ, Rakaraddi M, Pai J, Jaishankar HP, Krupashankar R, Kavitha AP, Anjana R, Shobha R. Low-level laser therapy versus 5% amlexanox: a comparison of treatment effects in a cohort of patients with minor aphthous ulcers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016.
• Pavlić V, vujić-Aleksić V, Aoki A, Nežić L. Treatment of recurrent aphthous stomatitis by laser therapy: A systematic review of the literature. Vojnosanit Pregl. 2015 Aug;72(8):722-8. Review.
• Lalabonova H, Daskalov H. Clinical assessment of the therapeutic effect of low-level laser therapy on chronic recurrent aphthous stomatitis. Biotechnol Biotechnol Equip. 2014 Sep 3;28(5):929-933.